Maatwerk in Sport

sportconsultancy en eventmanagement

Gemeenten

Overheid en sport, een steeds belangrijkere combinatie. In de jaren 80 werd de overheid vooral geassocieerd met sport in kader van “voorwaardenscheppend beleid”, waarbij met namen accommodaties een belangrijke beleidspijler waren. Sportbeoefening was een doel op zich. 

Anno 2019 wordt, mede gestuurd vanuit de landelijke overheid, sport veel dominanter ingezet voor het behalen van maatschappelijke doelen. Integratie, bestrijding obesitas, bevorderen sociale cohesie, versterking onderwijs, versterking buitenschoolse opvang zijn daar voorbeelden van.

In de afgelopen 10 jaar is vanuit de rijksoverheid, door middel van verschillende subsidieregelingen, een flinke impuls gegeven aan deze vernieuwde functie van sport, zoals bijvoorbeeld de sportbuurtcoach.

Maatwerk in Sport is goed thuis in deze processen, waarbij wij de georganiseerde sport ondersteunen bij de, ook voor hen, nieuwe taken. Hoewel sportverenigingen steeds meer doordrongen raken van deze rol worstelen zij veelal met hun nieuwe taak. Dit terwijl de sport infrastructuur van verenigingen, met wat aanpassingen, uitstekend geschikt is om efficiënt en kostenbewust deze nieuwe maatschappelijk rol vanuit de overheid op zich te nemen.

Ook gemeenten hebben te maken met het stimuleren van deze veranderende rol bij sportclubs en andere organisaties. Elementen die daarbij actueel zijn: Hoe motiveer ik clubs, buiten de subsidie gestuurde? Wat zijn de juridische aspecten van lokale samenwerking tussen organisaties met een verschillend DNA? Wat is dan mijn rol als gemeente? 

Maatwerk in Sport heeft erg veel ervaring in deze processen:

-      Nieuwe samenwerkingsverbanden opzetten tussen lokale organisaties

-      Aanpassen sportverenigingen aan de veranderende rol

-      Rolverdeling en juridische (financiële) structuur

-      Subsidieregelingen

-      Projectplannen

-      E.d.

  Wij bieden graag de helpende hand!